Stellenbosch University | Political Science

TEACHING POLITICAL SCIENCE

English | Afrikaans

Oorsig

Die vakgebied Politieke Wetenskap bied ‘n verskeidenheid onderwerpe, soos politieke ekonomie, konflikstudies, internasionale betrekkinge, vergelykende politiek, politieke gedrag, politieke risiko-analise en openbare beleidstudies. Wat hierdie sub-modules in gemeen het, is die fokus op kollektiewe menslike gedrag, die instellings en norme wat betrokke is by openbare beleidmaking, en die tendense van mag en voorreg wat ons wêreld kenmerk.

Die Departement Politieke Wetenskap bied ‘n breë spektrum van voorgraadse modules en nagraadse programme aan.

Voornemende studente moet ons kontak vir verdere inligting en ook die webwerf van die Universiteit van Stellenbosch besoek vir meer inligting oor aansoekprosedures, beurse en fooie.

Voornemende internasionale studente moet die webwerf van die Internasionale Kantoor besoek vir advies.