Stellenbosch University | Political Science

TEACHING POLITICAL SCIENCE

English | Afrikaans

Nagraads

Die voortsetting van studies op nagraadse vlak het vir alle praktiese doeleindes ‘n noodsaaklikheid geword om te verseker dat die student gereed is om in ‘n mededingende arbeidsmark te kan meeding. Die departement bied twee nagraadse strome aan, een in politieke wetenskap en een in internasionale studies. Alhoewel die fokus op nagraadse vlak grotendeels op die uitbreiding en verdieping van teoretiese begrip val, is die uitkomste van ons programme ook die verwerwing van probleemoplossing- en analitiese vaardighede wat gekoppel is aan empiriese gevallestudies, en word gekontekstualiseer in globale, streeks- en plaaslike instellings.

Die volgende programme word deur die Departement aangebied:

Honneursprogramme
Magisterproramme
Doktorale Progamme

Die onderrigtaal vir alle nagraadse programme is Engels.