Stellenbosch University | Political Science

TEACHING POLITICAL SCIENCE

English | Afrikaans

Honneurs (Internasionale Studies)

PROGRAMSTRUKTUUR

Die program bestaan ​​uit die gevorderde studie van ‘n aantal verpligte modules in Internasionale Studies en ‘n navorsingswerkstuk. Die doel is om besluitnemers en ontleders toe te rus met ‘n omvattende begrip van die politieke ekonomie van die hedendaagse wêreldorde en sy idees, instellings en wesenlike uitdagings.

TOELATINGSVEREISTES

ʼn Baccalaureusgraad met Politieke Wetenskap of Internasionale Studie (of verwante veld) as ʼn hoofvak. ʼn Gemiddelde prestasiepunt van 68% vir Politieke Wetenskap op derdejaarsvlak is ʼn minimumvereiste. Die finale beslissing oor toelating berus by die departementele keurkomitee wat ook oorweeg of die aansoeker die potensiaal het om onafhanklike navorsing te onderneem al dan nie.

MODULES EN KREDIETE

Navorsingsmetodologie (15)
Quantitative Research Skills (15)
Internasionale Beleidsteorie (15)
Gender en Internasionale Beleid (15)
Politieke Ekonomie van Ontwikkeling (15)
Politieke Risiko-analise (15)
Navorsingswerkstuk (30)

Navrae: Dr Cindy Lee Steenekamp
Tel: +27 21 808 2115
E-mail: cindylee@sun.ac.za