Stellenbosch University | Political Science

WELKOM BY POLITIEKE WETENSKAP

English | Afrikaans

Die Departement Politieke Wetenskap is ’n dinamiese, navorsingsgedrewe eenheid wat fokus op die politieke uitdagings wat Suid-Afrika en die groter Afrikakontinent in ’n globale wêreld in die gesig staar. Met behulp van omvattende navorsingsprogramme, het die departement vakkennis in ’n wye spektrum van internasionale, Afrika- en binnelandse(interne?) politiek ontwikkel. Dringende aangeleenthede soos armoede, ontwikkeling, globalisering en ongelykheid word in voorgraads- sowel as nagraadse vlakke aangespreek. Die departement lewer hoë gehalte teoretiese en analitiese opleiding in verskeie sub-terreine van Politieke Wetenskap met spesifieke fokus op politieke risiko analise, openbare beleidsanalise, politieke gedrag en opname-navorsing, buitelandse politieke analise, globale regeerkunde en vrede en konflik studies in Afrika. Vakkenners in die praktyk en internasionale universiteite word dikwels vir die aanbied van modules betrek.

Die Department in die Media

deur Dr Guy Lamb

Die politieke elite is verheug oor toegang tot mag deur middel van demokratiese verkiesings, maar is afkerig van institusionele kontroles sodra hulle aan bewind is.Internasionale olie- en gasmaatskappye staar ‘n groter politieke risiko as gevolg van kuberaanvalle, en hulle moet die manier waarop hulle risikobestuur benader, verander om die impak van kuberbedreigings tot die minimum te beperk.

Die politieke elite is verheug oor toegang tot mag deur middel van demokratiese verkiesings, maar is afkerig van institusionele kontroles sodra hulle aan bewind is.

Terwyl Covid-19 steeds ons wêreld, met inbegrip van wêreldwye politieke en ekonomiese dinamika, hervorm, watter spanninge en teenstrydighede sal die volgende vyf tot tien jaar waarskynlik op nasionale vlak in Suid-Afrika verskyn?

Volgens die jongste akademiese rangorde van wêrelduniversiteite (ARWU) wat deur Shanghai Rankings vrygestel is, beklee Departement Politieke Wetenskap aan Universiteit Stellenbosch, die topposisie in Suid-Afrika.